Banbrytande arbetssätt för ökad livsmedelsinnovation

Ett hållbart livsmedelssystem behöver hög innovationshöjd och myndigheter som är bra på att hantera innovativa ärenden. Därför är vi nu med och bygger arbetssättet "One Stop Myndighetsshop".

— Vår vision är att revolutionera hur myndigheter och innovatörer inom livsmedelssektorn samarbetar. One Stop Myndighetsshop är nyckeln till denna förändring, säger Jenny Dannstedt och Linda Glad på designbyrån Antrop, som fått i uppdrag av Tillväxtverket att leda processen.

Mat från havet i pilotcase

Utvecklingen av One Stop Myndighetsshop inleddes 2021 med en systemkartläggning för att identifiera faktorer som påverkar innovationshöjden. Under 2022 och 2023 genomfördes koncept- och uppskalningstester med innovativa sjömatsbolag som Ostrea och Nordic Seafarm, båda med utmaningar i förhållande till regelverk kring odling i havet och som kom i kontakt med One stop Myndighetsshop genom Innovatum Science Park. 

För fler investeringar

— Som det ser ut nu finns en viss tveksamhet bland investerare och etableringar att komma hit på grund av att regelverk och byråkrati verkar hämmande. Det behöver man jobba med ganska hårt för att ändra, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science Park som väl känner till de innovativa bolagens utmaningar och därför engagerar sig i utvecklingen av One Stop Myndighetsshop.

— När vi har haft funderingar och svårigheter har vi stämt av med Innovatum Science Park och dess nätverk. De har varit ovärderliga i att få företagarnas perspektiv representerade.  säger Jenny Dannstedt.

Så var det att vara med i One Stop Myndighetsshop

Christian Vorbeck, VD Ostrea Aquaculture

Klassning av odlingsvatten för tång var ett av de ärenden Nordic Seafarm lyfte till One Stop Myndighetsshop och som myndigheterna nu tittar vidare på
Klassning av odlingsvatten för tång var ett av de ärenden Nordic Seafarm lyfte till One Stop Myndighetsshop och som myndigheterna nu tittar vidare på
Ostrea Aquaculture odlar ostron och lyfte bland annat behovet av provtagningsprogram hos myndighet.
Ostrea Aquaculture odlar ostron och lyfte bland annat behovet av provtagningsprogram hos myndighet.

Bra för både företag och myndigheter

Den nyttoanalys gjorts av One Stop Myndighetsshop visar att arbetssättet bidrar till administrativa besparingar, effektivare hantering av tillståndsärenden och potentiellt positiv påverkan på tillväxt och innovation.

— Testerna har visat oss att One Stop Myndighetsshop inte bara skapar förtroende och underlättar för företagen, utan även skapar en effektivare och mer förutsägbar process för myndigheterna, berättar Linda Glad.

Kan omfatta fler branscher

En etablering av One Stop Myndighetsshop planeras under 2024, med hypotesen att det blir initialt fokus på företag inom sjömat. Efter 2025 är målet att utvidga etableringen till fler framtidsområden inom matsystemet. Även andra sektorer, som exempelvis transport och energi, skulle kunna ha fördelar av att testa arbetssättet i framtiden. Utmaningarna framåt inkluderar att samordna flera myndigheter samtidigt och att utforma ett effektivt och enhetligt arbetssätt i en modell som bidrar till en mer innovationsvänlig miljö i Sverige. 

— Vi tror att One Stop Myndighetsshop kommer att vara en katalysator för förändring, inte bara inom livsmedelssektorn utan över hela det svenska innovationslandskapet, säger Jenny Dannstedt.

Fakta One Stop Myndighetsshop

One Stop Myndighetsshop är en myndighetsöverskridande innovationsgrupp som hanterar innovationer och framtidsområden inom livsmedel där regelverk saknas eller tolkningen är oklar. Syftet är att möjliggöra snabba beslut och besked till företaget/innovatören och därigenom få ut innovativ mat snabbare på marknaden. Lösningen kan skalas upp och implementeras bredare, för ändamålsenlig regelutveckling och tolkning inom fler sektorer.

One Stop Myndighetsshop har tre kärnfunktioner:

  • Lotsfunktion: En första kontaktpunkt för att guida innovativa ärenden genom myndighetsprocesser, genom direkt hjälp eller samarbete med en expertgrupp. 
  • Expertgrupp: Expertgruppen söker lösningar på ärendet och hjälper till att hitta vägar genom befintliga regelverk och stötta beslutsfattande myndigheter. Expertgruppen identifierar också hindrande regelverk och innovationer på frammarsch. 
  • Strategiskt team: Det strategiska teamet tar sig an svårare utmaningar och ger förslag på tolkningar och förändringar av lagar och regelverk.

Konceptutvecklingen är beställd av Tillväxtverket som rekommenderar regeringen att permanenta piloten. Övriga myndigheter som deltagit i utvecklingen av prototypen är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Länstyrelsen Västra Götaland.

Vill du veta mer?

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi