Sveriges första flytande solcellsanläggning installerad

Sunsurf Solars flytande solcellsanläggning på plats i Säve

Säve Plantskola norr om Göteborg är först i landet med att installera en flytande solcellspark. Systemet har tagits fram av startupbolaget Sunsurf Solar som ingår i Innovatum Science Parks inkubator. Lösningen hjälper plantskolan att optimera sin markanvändning och kan generera upp till 15% mer energi än en traditionell solcellspark.

— Det ska bli superkul att följa Sunsurfs utveckling. Produkten är en smart lösning som känns robust och pålitlig. Den flytande solcellsanläggningen blir en del i vår strategi att få fram växter på ett klimatneutralt, grönt och fossilfritt sätt, säger Rickard Nordström, Ägare av Säve Plantskola.

Ju varmare solceller blir, desto mindre effekt genererar de. Genom att placera solceller på vatten skapas en avkylande verkan som ökar effekten även under årets varmaste dagar. Den flytande solcellsparken är utvecklad för att tåla snö, vind- och islaster, designad efter nordiska byggnormer och består av sammanlänkade moduler (PowerModules) som anpassas utifrån vattendragets storlek eller intilliggande elinfrastruktur.

— Anläggningen, som är den första av sitt slag, består av sex sammankopplade PowerModules, vilka hålls på plats med hjälp av vårt unika förankringssystem. Redan vid anläggandet var det minusgrader, hård vind och isbildning vilket inte är några problem då en tidigare version av systemet testats i extrema väderförhållanden under långa perioder, säger Martin Örgård, medgrundare och teknisk chef på Sunsurf Solar.

Redan vid anläggandet var det minusgrader, hård vind och isbildning.
Redan vid anläggandet var det minusgrader, hård vind och isbildning.

Påverkas inte om vattendraget torrläggs och återfylls på kort tid

Det flytande solcellssystemet riktar sig i första hand till företag och aktörer med egna bevattningsdammar men kan även användas på andra ytor. Förankringssystemet klarar höjdskillnader upp till sex meter, vilket enligt grundarna gör tekniken till den enda lämpliga för vattendrag som torrläggs och återfylls på kort tid. Säve som är en av landets största plantskolor har under det senaste årtiondet lagt mycket fokus på energieffektivisering och att optimera sin markanvändning på olika sätt. Resultatet är att de nu kan odla betydligt mer på samma areal än för några år sedan.

— Det är otroligt häftigt att se vår första kommersiella anläggning på plats. Säve Plantskola visar verkligen vägen framåt för hur man på ett smart sätt kan vinna miljömässiga fördelar och samtidigt skapa lönsamhet, säger Marc Montgomery, VD och medgrundare på Sunsurf Solar.

Om Sunsurf Solar

Sunsurf Solar grundades i Göteborg 2020 av Martin Örgård, Marc Montgomery och Björn Larsson, vänner sedan barndomen och med ett brinnande intresse och passion för miljön. Medan Martin och Björn är maskiningenjörer med spetskompetens inom flytande strukturer, utbildade på Chalmers Tekniska Högskola, har Marc, som är utbildad på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, expertis inom miljörätt.

Affärsidén föddes då vännerna bollade idéer kring nya sätt att ta vara på solenergi på ett sätt som inte enbart genererar ren energi, utan också skapar fördelar som vattenbesparing och optimering av markanvändning.

Sedan 2022 är Sunsurf Solar en del av vår inkubator. Tidigare i år tog teamet in 2 miljoner i investering och under hösten har de även medverkat i Draknästet på SVT.